Stichting Leids Oogheelkundig Ondersteuningsfonds

De doelstelling van Stichting Loof is het verschaffen van middelen voor de uitvoering van bepaalde projecten op oogheelkundig gebied in Leiden en voorts het bevorderen van de oogheelkunde in het algemeen te Leiden en daarbuiten. Aan het verschaffen van middelen kunnen voorwaarden verbonden worden, ondermeer teneinde een juiste besteding der gelden te verzekeren.

Gegevens
Stichting Leids Oogheelkundig Ondersteuningsfonds
Rembrandt van Rijnlaan 2
2343 SV Oegstgeest
KvK-nummer: 41166158
RSIN of fiscaal nummer: 8038.30.786